Spelers in het zorglandschap ontkomen er niet meer aan: samenwerken.

Voor ZZP’ers is het niet alleen belangrijk om een goede achtervang te realiseren voor de cliënt, maar ook bij zorgintensieve cliënten is het noodzakelijk de zorg samen met collega’s te organiseren. De druk op ZZP’ers om samenwerkingsverbanden aan te gaan wordt ook steeds verder opgevoerd, zo is een betaalovereenkomst bij onder andere Zilveren Kruis alleen nog aan te vragen vanuit zo’n samenwerkingsverband.

Tegelijkertijd speelt het spanningsveld met bijvoorbeeld de wet DBA. Is het straks nog mogelijk om op een goede manier als hoofdaannemer ZZP’ers in te zetten rondom de zorg van de cliënt?
Ook zorgaanbieders merken dat samenwerkingsverbanden steeds belangrijker worden. Voor het vormgeven van goed functionerende ketenzorg, maar ook voor het invullen van praktische zaken: zoals het organiseren van de 24 uurs zorg rond de cliënt.

Dinz Web ondersteunt alle soorten samenwerkingsverbanden met oog op de praktijk, maar ook met oog op de wet en regelgeving rondom samenwerkingsverbanden. En daarin zet Dinz net het stapje extra in de dienstverlening en beschikbare functionaliteiten, omdat Dinz weet wat er leeft in de zorg, nu, maar vooral richting de toekomst!

Samenwerken ZZP’ers onderling

Voordelen van in Dinz Web samenwerken:

 • Elke ZZP’er heeft een eigen administratie, waardoor aparte registratie en onafhankelijkheid geborgd blijft;

 • ZZP’ers kunnen voor onderlinge samenwerking gebruik maken van de goedgekeurde modelovereenkomst die door Dinz in samenwerking met de belastingdienst is gerealiseerd;

 • De ZZP’er dient een eigen declaratie in over zijn of haar gewerkte uren, en krijgt deze direct op eigen rekening uitbetaald van de zorgverzekeraar of de cliënt.

Elke ZZP’er heeft in Dinz Web een eigen administratie. Deze administraties hebben toegang tot het ECD van dezelfde cliënt. De administraties kunnen onderling gekoppeld worden, waardoor beiden ZZP’ers inzage krijgen in dit ECD. Zo kan ZZP’er A zien wat ZZP’er B gerapporteerd heeft, en welke afspraken ZZP’er B met de cliënt heeft ingepland. Als dit niet wenselijk is, kan de toegang tot het ECD worden beperkt of helemaal uitgesloten.

Beide ZZP’ers maken hun eigen afspraken aan met de cliënt, en op basis van deze afspraken wordt de declaratie met één druk op de knop aangemaakt en verzonden naar de zorgverzekeraar. De ZZP’ers declareren ieder op hun eigen AGB-code, waardoor de geldstromen zuiver blijven.
Om uit te sluiten dat de ZZP’ers een dienstbetrekking hebben met collega ZZP’ers of met de cliënt werkt Dinz Web met een modelovereenkomst. Deze modelovereenkomst is opgesteld in samenwerking met en goedgekeurd door de Belastingdienst. Doordat deze tevens dienst doet als zorgovereenkomst wordt de ZZP’er werk uit handen genomen. Alle benodigde gegevens worden automatisch afgedrukt op de modelovereenkomst.

Een ZZP’er kan cliënten delen met meerdere collega ZZP’ers, en daarnaast nog eigen, niet gedeelde cliënten in zorg hebben. Ook kan de ZZP’er zijn aangesloten bij een coöperatie. Dinz Web faciliteert al deze vormen tegelijkertijd, zodat de ZZP’er optimaal kan samenwerken.

Samenwerken zorgaanbieders onderling

Voordelen van in Dinz Web samenwerken:

 • Elke zorgaanbieder heeft een eigen administratie, waardoor aparte registratie en onafhankelijkheid geborgd blijft;

 • De zorgaanbieder dient een eigen declaratie in op eigen AGB code.

Elke zorgaanbieder heeft in Dinz Web een eigen administratie. Deze administraties hebben toegang tot het ECD van dezelfde cliënt. De administraties kunnen onderling gekoppeld worden, waardoor beiden zorgaanbieders inzage krijgen in dit ECD. Zo kan zorgaanbieder A zien wat zorgaanbieder B gerapporteerd heeft, en welke afspraken met de cliënt zijn ingepland. Als dit niet wenselijk is, kan de toegang tot het ECD worden beperkt of helemaal uitgesloten.

Samenwerken in een coöperatie (ZZP’ers)

Voordelen om als ZZP’ers samen te werken in Dinz Web (coöperatie):

 • Elke ZZP’er heeft een eigen administratie, waardoor aparte registratie en onafhankelijkheid    geborgd blijft;

 • Tarieven kunnen per cliënt kunnen worden ingericht;

 • De samenwerkingsfactuur wordt automatisch als verkoopfactuur in de administratie van de ZZP’er gezet, en als inkoopfactuur in de administratie van de coöperatie;

 • De ZZP’er accepteert zelf de aangeboden cliënten, waardoor zelfstandigheid gewaarborgd blijft.

Als ZZP’ers zich verenigen in een coöperatie dan geldt dit als een officieel samenwerkingsverband die onder andere een eigen AGB-code kan aanvragen (een 7575 code) en in aanmerking komt voor een Wtzi toelating.

Maar ook ZZP’ers in een coöperatie moeten rekening houden met het feit dat zij nog steeds zelfstandig ondernemer zijn. Een coöperatie is dus in wezen een hoofdaannemer met meerdere onderaannemers, die ook als dusdanig kunnen worden ingericht in Dinz Web.

In Dinz Web wordt dit proces geautomatiseerd ondersteund:

 1. De coöperatie neemt de cliënten in zorg en de ZZP’ers kunnen deze cliënten opnemen in de eigen administratie.
 2. De ZZP’er kan dan in het ECD van de cliënt en maakt eigen rapportages en activiteiten aan.
 3. Deze activiteiten worden met een druk op de knop gefactureerd naar de coöperatie tegen een (per cliënt) afgesproken tarief.
 4. De coöperatie maakt eenvoudig een declaratie aan en verzendt deze naar de financieringspartij.

 

Samenwerken hoofd-onderaannemer constructie

De voordelen van in Dinz Web samenwerken als hoofd- en onderaannemer:

 • Elke partij heeft een eigen administratie, waardoor aparte registratie en onafhankelijkheid geborgd blijft;

 • Tarieven kunnen per cliënt kunnen worden ingericht;

 • De samenwerkingsfactuur wordt automatisch als verkoopfactuur in de administratie van de onderaannemer gezet, en als inkoopfactuur in de administratie van de hoofdaannemer;

 • De ZZP’er accepteert zelf de aangeboden cliënten, waardoor zelfstandigheid gewaarborgd blijft.

Wanneer een zorgaanbieder (nog) geen contract heeft met de financieringspartij kan de zorgaanbieder ervoor kiezen om als onderaannemer aan de slag te gaan bij een zorgaanbieder die wel over een contract beschikt. Ook kan een zorgaanbieder die bijvoorbeeld moeite heeft met het organiseren van de 24 uurs-zorg rond de cliënt ervoor kiezen om samen te werken met ZZP’ers, die over het algemeen flexibeler zijn dan de eigen werknemers.

In beiden gevallen is er sprake van een hoofd-/onderaannemer-constructie. Dit houdt in dat de onderaannemer (de zorgaanbieder zonder contract of de ingezette ZZP’er) de zorg levert aan de cliënt, en een factuur stuurt aan de hoofdaannemer (zorgaanbieder met contract).
De hoofdaannemer declareert de zorg vervolgens bij de financieringspartij (zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente).
In Dinz Web wordt ook dit proces geautomatiseerd ondersteund:

 1. De hoofdaannemer wijst één of meerdere onderaannemer(s) toe aan de cliënt.
 2. De onderaannemer kan dan in het ECD van de cliënt en maakt eigen rapportages en activiteiten aan.
 3. Deze activiteiten worden met één druk op de knop gefactureerd naar de hoofdaannemer tegen een (per cliënt) afgesproken tarief.

De hoofdaannemer maakt eenvoudig een declaratie aan en verzendt deze naar de financieringspartij.