computer-03

Dinz Web voor de ZZP’er

Dinz Web voor de ZZP’er is zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk. ZZP ‘ers kunnen volledig zelfstandig – en toch in samenwerking met elkaar – het totale proces van zorgdienstverlening met zo weinig mogelijk handelingen uitvoeren.
Via zowel de Zorg in natura binnen de WLZ, WMO of ZVW als Persoonsgebonden Budget de PGB of particulier. De modules ondersteunen de werkprocessen, van registratie en verantwoording. Iedere module kent het maatwerk dat wordt gevraagd vanuit de zorgverzekeraar, het zorgkantoor, de gemeente of de SVB. Informatie naar het CAK voor heffing eigen bijdrage wordt ook binnen Dinz Web voor u uitgevoerd. Zo vinden veel processen automatisch op de achtergrond plaats waardoor u zich kunt bezig houden met de kern; zorg verlenen.

Complete bedrijfsvoering

Dinz Web biedt modules waarmee u uw eigen totaalpakket kunt samenstellen, waardoor u over een complete bedrijfsvoering beschikt. Afhankelijk van uw werkzaamheden en uw cliënten kiest u indicatie, declaratie, rapportage en financiële modules. Voor meer informatie over de modules zie module aanbod Dinz Web.

Samenwerken

Samenwerken is in de zorgsector onmisbaar. Dinz maakt het voor ZZP’ers mogelijk makkelijk samen te werken met andere ZZP’ers, zorgaanbieders, coöperaties, etc. Door een koppeling te maken tussen de administraties kunnen meerdere ZZP’ers een zorgteam vormen bij een cliënt. Tevens kunnen, als er sprake is van een hoofd/onderaannemer constructie, de onderlinge facturatiestromen eenvoudig geregeld worden. Zie voor meer informatie Dinz Web voor samenwerkingsverbanden.