thuiszorg-01

Wetgeving en beleid

Goede zorg is en blijft in de eerste plaats mensenwerk. Toch ontkomen we er niet aan dat deze gereguleerd moet worden door wetgeving en beleid. Hieronder enkele voorbeelden.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Biedt recht op verblijf in een instelling met permanent toezicht en 24 uur per dag zorg nabij. Een compleet pakket aan zorg, gericht op de meest kwetsbaren.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Staat voor een kanteling in het begeleiden en ondersteunen van de participatie van iedere burger. Ook daar zal de zorgconsumptie in huishoudelijk werk, begeleiding en voorzieningen van de burger worden beperkt en inzichtelijk worden gemaakt. De zelf- en samenredzaamheid van de burger met steun en hulp van de informele en professionele zorg is aan zet. Iedere gemeente kent zijn eigen WMO-uitvoeringsregels.

Zorgverzekeringswet (ZVW)
Gaat vanuit de wijkverpleging invulling geven aan de persoonlijke verzorging, de langdurige GGZ met behandeling, extramurale palliatieve zorg en intensieve kindzorg. De vergoedingen hiervoor zijn in de basisverzekering vastgelegd. Het recht van de burger blijft op basis van restitutie zelf de zorgaanbieder te kiezen.

Dinz adviseert

Dinz draagt bij aan een soepelere samenwerking tussen zorgvrager en zorgaanbieder. Wij denken in praktische oplossingen voor de zorgaanbieder zodat de aandacht weer zo veel mogelijk daar terechtkomt waar hij hoort: bij de zorgvrager. Meer weten? Bel of mail ons.