thuiszorg-07

Zorg- en welzijnsmarkt

Er is veel gaande binnen de zorg- en welzijnsmarkt in Nederland. Dinz adviseert u graag over de mogelijkheden en uitdagingen die dit met zich meebrengt.

De informele zorg – waaronder mantelzorg en vrijwilligers – zal de weg naar de cliënt gaan vinden. Andersom geldt ook: de cliënt vindt de weg naar de informele zorg. Maatschappelijke stages zijn een belangrijke ondersteuning in de beperking van de formele zorgconsumptie. Ook combinaties van projecten tussen welzijns- en zorginstellingen leveren een belangrijke bijdrage aan optimale participatie van elke burger in het bijstaan van een ander in iedere fase van het leven.

De uitdagingen…

  • Realisatie van bewustwording van burgers over de eigen zorgconsumptie en inzicht hierin.
  • Ontwikkeling van een efficiëntere samenwerking tussen welzijn-, zorg- en vrijwilligersorganisaties.
  • Bundeling van geldstromen voor een compleet zorgaanbod WMO, WLZ en ZVW.
  • Inzicht in de individuele zorgconsumptie per burger o.a. door inrichting van platforms op wijkniveau.
  • Ondersteuning met slimme ICT-oplossingen voor de bedrijfsvoering, de zorgvrager, de registratie, de beschikking, van indicatie tot facturatie, en ook van inzicht en combinatie.
  • Inzet van zelfstandige zorgprofessionals – de vakvrouwen en vakmannen als zelfstandig ondernemer – individueel of in samenwerkingsverband.

Dinz denkt mee

Medewerkers werkzaam bij Dinz hebben hun sporen verdiend in de zorg. Als verpleegkundige, als teamleider, als manager, als adviseur, als ICT-deskundige, als directeur / bestuurder en als mantelzorger. Onze ervaring en kennis delen wij graag met u. Met Dinz Advies ondersteunen wij u bij de keuzes en beslissingen die de huidige ontwikkelingen in de zorg- en welzijnsmarkt vragen. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op voor een verkennend gesprek.