Twee factor authenticatie

22 december 2017
Cliëntgegevens zijn vertrouwelijk en dienen daarom goed beveiligd te worden. Zorgaanbieders zijn daarom verplicht om in te loggen middels een twee factor authenticatie. Dat wil zeggen dat alleen een wachtwoord niet voldoende is om in te loggen, maar er een tweede factor (verificatie) nodig is.

In Dinz Web wordt dit ondersteund middels een verificatie-code die bij het inloggen naar u wordt gemaild. Nadat deze code correct is ingevoerd heeft u toegang tot de applicatie.

Zo wordt er op twee manieren gecontroleerd of u ook daadwerkelijk degene bent die toegang wil tot Dinz Web.

Na het inlogscherm dat u van Dinz gewend bent, krijgt u dan een tweede inlogscherm te zien waar u uw validatiecode invoert.Deze validatiecode ontvangt u op het mailadres waarmee u bij Dinz Web inlogt. De validatiecode dient overgenomen te worden in het inlogscherm. Dit kan door deze handmatig in te geven of door te kopiëren en dan te plakken.Hoe stelt u het in?

U kunt de verificatie aanpassen in Dinz Web. Ga daarvoor naar Administratie > Medewerker. U ziet dan u eigen gegevens. Druk op wijzigen. Onder het kopje Zakelijk staat het e-mailadres waarmee u inlogt (en waar u de verificatiemail op zult ontvangen als deze via de mail verstuurd wordt). Daaronder staat Inlog verificatie, waar u ‘Wachtwoord en e-mail’ kunt selecteren. Het inloggen vindt dan plaats met gebruikersnaam, wachtwoord én de verificatiecode. Zodra u heeft opgeslagen is de twee factor authenticatie ingesteld.Let op:
  • Zorg ervoor dat het e-mailadres waarmee u inlogt ook een mailadres is waar u mail op kunt ontvangen. Gebruikt u een niet geldig e-mailadres als gebruikersnaam? U kunt mailen naar support@dinzweb.nlom uw gebruikersnaam te wijzigen naar een geldig e-mailadres.
  • Als u gebruik maakt van een administratiekantoor, servicebureau of andere derde die geen toegang heef tot uw e-mail dient u contact op te nemen met support@dinzweb.nl. Het Dinz Web support team helpt u dan graag verder.


Twee factor authenticatie voor administratiekantoren en servicebureaus

Bent u een administratiekantoor of een service bureau en verzorgt u voor één of meerdere zorgaanbieders de verwerking van de gegevens in Dinz Web? Neem dan contact op met support@dinzweb.nl. Het Dinz Web support team zal u hierin begeleiden, zodat u onder uw eigen account kunt inloggen en de administratie kunt blijven voeren voor één of meerdere zorgaanbieders.

Nieuwsarchief

1 februari 2018

Zorgverzekeraars starten controles op samenloop Zvw en Wlz vanaf 1 april 2018

Zorgverzekeraars Nederland informeert in een brief over de uniforme controles waar zorgverzekeraars vanaf 1 april 2018 mee gaan starten. Dit omdat er in het verleden declaraties naar de zorgverzekeraar werden gestuurd die voor het zorgkantoor bestemd waren. Het is al langer wettelijk verplicht om...
Lees meer
12 januari 2018

(fre)E-learning over financiering van de ouderenzorg door het Van Kleef Instituut

Als wijkverpleegkundige heeft u vaak met meerdere zorgstromen te maken. Maar wat valt nu precies onder de Wmo, Zvw of Wlz? Het Van Kleef Instituut heeft een Free Learning module opgesteld speciaal gericht op de wetgeving en financiering van de ouderenzorg. Omdat wijkverpleegkundigen...
Lees meer
22 december 2017

Twee factor authenticatie

Cliëntgegevens zijn vertrouwelijk en dienen daarom goed beveiligd te worden. Zorgaanbieders zijn daarom verplicht om in te loggen middels een twee factor authenticatie. Dat wil zeggen dat alleen een wachtwoord niet voldoende is om in te loggen, maar er een tweede factor (verificatie) nodig...
Lees meer
22 december 2017

De Zorgprofessional: ZZP'ers in de wijkverpleging gaan gecontracteerde zorg leveren

Onderstaande is een persbericht van De Zorgprofessional. Deelname geschied via aanmelding bij de...
Lees meer
22 december 2017

Oproep vanuit coöperaties voor nieuwe ZZP'ers!

Wit u zich aansluiten bij een gevestigde coöperatie? Krachten bundelen met andere professionals? De volgende coöperaties staan open voor nieuwe ZZP’ers om bij hen aan te sluiten: Bij ZorgeAn (voorheen Menzzorg) zijn ze op zoek naar nieuwe ZZP’ers! Om hun cliëntenpool gepaste zorg...
Lees meer
29 augustus 2017

Nieuwe wet cliëntrechten.

Per 1 juli 2017 is de Wet cliëntrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg in werking getreden. Deze wet schept de randvoorwaarden waaronder medische gegevens veilig en elektronisch mogen worden uitgewisseld of ingezien. De wet regelt daarnaast ook de rechten van cliënten bij...
Lees meer
29 augustus 2017

Praktijkvoering in de wijkverpleegkunde nu met 10% korting!

ISBN 9789036818872 Bohn Stafleu van Loghun biedt de klanten van Dinz een exclusieve korting van 10% op het onlangs verschenen boek Praktijkvoering in de wijkverpleegkunde. Deze handreiking geeft wijkverpleegkundigen en studenten hbo-v brede en praktische informatie over het...
Lees meer
30 juni 2017

Kortingsactie ZZP'ers

Een heel jaar lang 50% of zelfs 100% korting! Spectaculaire kortingsactie t/m 31 december 2017 voor onze ZZP-klanten, ook erg lucratief bij het starten van een coöperatie. Bent u ZZP’er en klant bij Dinz? Heeft u collega’s die geïnteresseerd zijn in Dinz Web? Maak dan gebruik van...
Lees meer
29 juni 2017

Maak gratis gebruik van een dankzij Dinz goedgekeurde bewerkersovereenkomst!

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is elke zorgaanbieder verplicht een bewerkersovereenkomst te kunnen overleggen. De bewerkersovereenkomst wordt getekend door twee partijen, zijnde de verantwoordelijke en de bewerker. De...
Lees meer
29 juni 2017

Nieuwe functionaliteiten juni 2017

Hieronder wordt een aantal nieuwe functionaliteiten beschreven. Voor meer informatie wordt verwezen naar de online Help, naar de support van Dinz Web (0900-1568 of support@dinzweb.nl) of de contactpersoon van de serviceorganisatie. Routeplanning Al geruime tijd wordt ontwikkeld aan de...
Lees meer
7 juni 2017

Tevredenheidsonderzoek

Update: inmiddels kan de vragenlijst niet meer worden ingevuld. Binnenkort worden de resultaten van het onderzoek op deze website gepresenteerd. Wij zijn continue bezig met het verbeteren van de producten en dienstverlening. Hier hebben we jullie hulp bij nodig! Om de beste...
Lees meer
15 mei 2017

Overgang op iWMO 2.1

Op maandag 12 juni 2017 vanaf 13:00 uur wordt versie 2.1 van de JW en WMO berichten in gebruik genomen. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn landelijke afspraken gemaakt over de aanlevering van de JW en WMO berichten door zorgaanbieders gedurende de...
Lees meer
23 februari 2017

Modelovereenkomst in Dinz Web

Dinz staat achter de ZZP’er in de zorg – goedgekeurde modelovereenkomst voor de solistisch werkend zorgverlener Zoals veel van jullie weten heeft Dinz haar roots in het ondersteunen van de zelfstandig werkende zorgverlener in het declaratieverkeer. Ook heeft Dinz een belangrijke rol...
Lees meer
23 februari 2017

Geschillencommissie verplicht per 01-01-2017

De Wkkgz verplicht zorgondernemers om per 1 januari 2017 naast het beschikken over een klachtenfunctionaris ook aangesloten te zijn bij een geschillencommissie. Een geschillencommissie wordt ingeschakeld wanneer de bemiddeling door de klachtenfunctionaris mislukt. Er ontstaat dan een ‘geschil’,...
Lees meer
22 februari 2017

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is een steeds belangrijker wordend onderwerp binnen de wijkverpleging. De politiek legt steeds meer de nadruk op een participatie samenleving waarin de cliënt langer thuis blijft wonen dan voorheen. Hierdoor is het belangrijk dat de cliënt zelfredzaam blijft of wordt ondersteund...
Lees meer
22 februari 2017

Dinz Web App positief ontvangen!

Vorig jaar hebben we met trots de Dinz Web App gelanceerd. Hiermee biedt Dinz de mogelijkheid aan ZZP’ers en zorgaanbieders om overal de noodzakelijke gegevens bij de hand te hebben. Na bijna een jaar nadat de Dinz Web App gelanceerd is, maken we de balans op. Hiertoe is een onafhankelijk...
Lees meer
3 november 2016

Dinz voorlichtingsmiddagen

30 november 2016 13:00 – 16:00 Regio Urmond 1 december 2016 13:00 – 16:00 Regio Utrecht Wegens grote belangstelling organiseren we twee extra voorlichtingsmiddagen bij...
Lees meer
13 juni 2016

Lancering Dinz Web App

Met trots presenteren we de Dinz Web App, waarmee Dinz Web altijd binnen handbereik is. U hoeft nooit meer te wachten tot u een computer tot uw beschikking hebt, accorderen en rapporteren doet u gewoon bij de cliënt thuis of onderweg. Wilt u het Zorgleefplan raadplegen terwijl u bij de cliënt...
Lees meer
26 maart 2016

Zelfredzaamheidsmatrix ZRM aanvulling Dinz Web

ZRM Matrix digitaal beschikbaar De Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten en was een methode om economische/financiële zelfredzaamheid te bepalen. De ZRM werd verder ontwikkeld door GGD Amsterdam en verschillende andere relevante partijen uit beleidshoek...
Lees meer
2 maart 2016

Coöperatieve Vereniging KraamzorgNH en de module Kraamzorg DinZ

DinZ heeft in haar visie om de zelfstandige zorg professional zoveel als mogelijk te ondersteunen bij zijn/haar werkzaamheden in de zorg. Dit doen wij op alle terreinen in het zorglandschap. Graag brengen wij onder de aandacht dat wij in samenwerking met Coöperatieve Vereniging KraamzorgNH de...
Lees meer
8 januari 2016

Nanda Nic Noc stand alone module beschikbaar

Nanda Nic Noc (NNN) is per heden als stand alone module online beschikbaar voor de wijkverpleegkundige, in loondienst, als zelfstandig ondernemer of in opleiding. In alle gevallen kunt u geheel zelfstandig werken met de module. Het grote voordeel van stand alone...
Lees meer
21 november 2015

Lancering digitaal classificatiesysteem Nanda Nic Noc voor wijkverpleegkundigen

Nanda Nic Noc (NNN) is per 1 januari 2016 ook online beschikbaar. Dit evidence based classificatiesysteem voor diagnose en interventies was tot nu toe alleen in boekvorm verkrijgbaar. Om het verpleegkundig proces voor wijkverpleegkundigen nog beter te...
Lees meer
28 oktober 2015

DinZ en Vecozo berichtenverkeer

DinZ ondersteunt in alle financieringsvormen, dus de Zorgverzekeringswet - ZVW, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning - WMO en de Wet langdurige Zorg (Wlz) het berichtenverkeer van Vecozo. U dient te beschikken over een geldige AGB code. Om het berichtenverkeer te laten werken, doet u een aanvraag...
Lees meer
30 september 2015

Wijkverpleging in de praktijk, 8 oktober Bunnik

Jouw vak als wijkverpleegkundige is in ontwikkeling. Nu het eerste jaar nieuwe stijl er bijna opzit blikken we tijdens dit congres terug maar vooral vooruit! Wat speelt er momenteel en wat heb jij nodig in de toekomst om jouw vak optimaal te kunnen uitoefenen? Weet jij als wijkverpleegkundige het...
Lees meer
17 juli 2015

Samenwerking DinZ en SBW

DinZ en Stichting Bevordering Wijkverpleging hebben een samenwerkingsverband opgericht om te komen tot: Het gezamenlijk ontwikkelen, beheren en onderhouden van een, voor thuiszorgaanbieders bruikbare applicatie, waarvan de NandaNicNoc-database een onderdeel uitmaakt. Deze applicatie ondersteunt...
Lees meer
9 april 2015

Alle ruimte voor wijkverpleegkundigen

Reactie staatssecretaris Van Rijn (VWS) op uitspraken van Diederik Samsom over wijkverpleging: “Ik ben het zeer met dhr. Samsom eens dat we moeten vertrouwen op de deskundigheid van de professional. Wijkverpleegkundigen moeten alle ruimte hebben om hun werk te doen. Dat levert betere...
Lees meer
7 april 2015

Wijkverpleging zorginkoop 2016 bekend

De spelregels rondom de zorginkoop Wijkverpleging 2016 zijn voor bijna alle zorgverzekeraars bekend. U kunt een overzicht vinden op www.zzp-registratiepunt.nl Middels deze link komt u op de pagina met alle links naar...
Lees meer
3 april 2015

Schippers en Van Rijn lanceren programma aanpak fouten en fraude in de zorg

Nieuwsbericht ...
Lees meer
17 maart 2015

Branche organisatie voor ZZP'ers in de zorg

Start een brancheorganisatie voor zzp'ers in de zorg De specifieke belangen van zzp'ers in de zorg verschillen van die van andere zzp'ers en vraagt een andere aanpak dan die van reguliere branche organisaties. Er is behoefte aan een specifieke...
Lees meer
26 februari 2015

15% minder wijkverpleging in 2015

Wijkverpleegkundigen proberen per cliënt de zorg met een zesde terug te brengen. Zorgverzekeraars eisen hogere volumekortingen dan is afgesproken. In de AWBZ bepaalde het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hoeveel zorg zorgvragers nodig hadden. Maar nu de wijkverpleging sinds 1 januari 2015 onder...
Lees meer
17 februari 2015

Module Nanda of Omaha

DinZ legt de komende maand de laatste hand aan de ontwikkeling van de module Nanda of Omaha. Deze module wordt gratis beschikbaar gesteld aan de huidige gebruikers van DinZ ofwel deelnemers van de Pilot AWBZ zin.Gedurende de maand maart 2015 zal via een pilot uitgebreid het systeem in Nederland...
Lees meer
7 februari 2015

Persoonsgebonden budget krijgt wettelijke grondslag in de Zorgverzekeringswet

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met een nieuw wetsvoorstel waarin het Zvw-pgb wordt geregeld. Het wetsvoorstel bepaalt dat zorgverzekeraars ook na dit jaar de opdracht krijgen om het Zvw-pgb in hun polissen aan te bieden. Ook...
Lees meer
6 februari 2015

Alernatief pakket maatregelen Kwaliteitsverbetering en kostenbesparing

Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag namens het kabinet een alternatief pakket maatregelen gepresenteerd, waarmee langs de weg van kwaliteitsverbetering een aanzienlijk besparing op de zorgkosten kan worden gerealiseerd. Kern van de maatregelen is dat het voor patiënten, zorgverleners en...
Lees meer
29 november 2014

Nederland verandert, de zorg verandert mee

In Nederland krijgt iedereen de zorg die nodig is. Of u nu een hoog of een laag inkomen hebt, of u nu jong bent of oud. Dat blijft zo en daar mogen we trots op zijn. Maar de samenleving verandert. Daarom moet ook de manier waarop we de zorg organiseren, veranderen. Als mensen langer thuis willen...
Lees meer
20 november 2014

“Zzp’ers in de thuiszorg blijft mogelijk”

Het kabinet schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de mogelijkheden voor zzp’ers om in de zorg aan de slag te gaan, goed geregeld worden. Het kabinet vindt het belangrijk dat belemmeringen voor zzp’ers in de zorg worden weggehaald en dat voor een ieder duidelijk is waaraan een zzp’er...
Lees meer